Algemene Ledenvergadering (ALV) 2020

Hierbij het verslag van de Algemene Ledenvergadering Buurtbelang Grauwe Polder van 15 juli 2020.

Verslag ALV 15 juli 2020