Wijkvereniging Grauwe Polder

NIEUWS:  ons wijkgebouw de Gong is beperkt geopend. Binnen de Gong gelden zeer strenge regels. Handen wassen bij binnenkomst is verplicht.
Op de vloer zijn belijningen en wegwijzers aangebracht voor de looproutes. Er wordt gebruik gemaakt van 1 centrale ingang, maar meerdere uitgangen.
Het aanhouden van 1,5 meter afstand tussen elkaar is verplicht. De ruimtes zijn daarop aangepast.
Je kunt niet zomaar binnenlopen: JE MOET JE VAN TEVOREN AANMELDEN. 

Woensdag 15 juli jl heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaatsgevonden in ons wijkgebouw. Het verslag van de ALV staat in deze Link.

Wijkvereniging Buurtbelang Grauwe Polder is een bloeiende en groeiende wijkvereniging en is nog niet zo heel lang geleden opgericht. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk Grauwe Polder in Etten-Leur. Dit doen we onder andere door veel leuke activiteiten te organiseren in het wijkgebouw de Gong.

Daarnaast is de wijkvereniging ook vaak gesprekspartner voor onder andere de gemeente en voor maatschappelijke instellingen en daarbij proberen wij zoveel mogelijk de belangen van onze wijkbewoners te behartigen. Buurtpreventie Grauwe Polder valt sinds 2017 ook onder de wijkvereniging. Daar zijn we heel erg blij mee! Buurtpreventie is heel belangrijk voor de leefbaarheid van onze mooie wijk!

Het is mogelijk om een zaal te huren in het wijkgebouw de Gong. Binnenkort treft u hieronder meer informatie aan hierover.

Zaalhuurplanner

Klik op Agenda voor openen week/dagagenda.