Wijkvereniging Grauwe Polder

NIEUWS:
Via de link vind u het verslag van de Algemene Ledenvergadering (19 feb 2019) van onze wijkvereniging. Verslag.

Tamara geeft op donderdag 9 mei a.s. in ons wijkgebouw de Gong een gratis proefles Zumba. Ben je geïnteresseerd of gewoon nieuwsgierig, kom eens kijken en ervaren. Zie de folder in de bijlage.

 

Wijkvereniging Buurtbelang Grauwe Polder is een bloeiende en groeiende wijkvereniging en is nog niet zo heel lang geleden opgericht. De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de leefbaarheid en saamhorigheid in de wijk Grauwe Polder in Etten-Leur. Dit doen we onder andere door veel leuke activiteiten te organiseren in het wijkgebouw de Gong.

Daarnaast is de wijkvereniging ook vaak gesprekspartner voor onder andere de gemeente en voor maatschappelijke instellingen en daarbij proberen wij zoveel mogelijk de belangen van onze wijkbewoners te behartigen. Buurtpreventie Grauwe Polder valt sinds 2017 ook onder de wijkvereniging. Daar zijn we heel erg blij mee! Buurtpreventie is heel belangrijk voor de leefbaarheid van onze mooie wijk!

Het is mogelijk om een zaal te huren in het wijkgebouw de Gong. Binnenkort treft u hieronder meer informatie aan hierover.

Zaalhuurplanner

Klik op Agenda voor openen week/dagagenda.